E2020 on vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto, jonka laskentaperiaatteet noudattelevat ALas-järjestelmän yleisiä käytäntöjä. Käytettävissä olevien aineistojen vuoksi laskentatavat eivät kuitenkaan ole täysin yhteneväiset lopullisen laskennan kanssa. Tämän vuoksi lopulliset keväällä 2022 julkaistavat tulokset voivat muuttua ennakkotiedon luvuista.
Laskentavalinnat
alue

Laskentamenetelmä

Hinku-laskenta

Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Menetelmävalinta
Muutos päästöissä -
Muutos päästöissä

Kokonaispäästöt

-


Muutos päästöissä

Päästöt per asukas

-

Valitse kunta tai alue